Ο Αριστείδης Βουγιούκας (Άμπελος Σάμου 1928-2017) έκαμε άριστες μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία του ΙΚΥ στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και η διατριβή του για το έργο του William Wordsworth The Prelude απέσπασε την ανώτατη διάκριση (sum-ma cum laude). Διετέλεσε σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, διδάσκων στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και στη ΣΕΛΔΕ στις επιμορφώσεις εκπαιδευτικών. Υπήρξε υπεύθυνος της σειράς των βιβλίων Η γλώσσα μου (1982-1985) και μέλος της επιτροπής για το πρώτο (τρίτομο) Ανθολόγιο του δημοτικού. Επί δεκαετία (1974-1985) συνεργάστηκε με την εφημερίδα Το Βήμα σε επιφυλλίδες γλωσσο-εκπαιδευτικού περιεχομένου. Εξέδωσε τέσσερα βιβλία με δοκίμια για τη γλώσσα και την εκπαίδευση και 16 ποιητικές συλλογές (η μία συγκεντρωτική). Το 2012 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Filter