εξώφυλλο Ποίηση σε Σχήμα Τριαντάφυλλου

Ανδρέας Ριζιώτης