Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αδαμάντιος Παπασταμάτης