εξώφυλλο Μια Ιστορία για τα Ελληνικά Μηχανήματα του Μηχανουργείου Κούππα (1882-1940)

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ