Ο Στυλιανός Στούλος είναι Καθηγητής στο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, όπου ασχολείται με τη Φυσική Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών και Εφαρμογών Ραδιοϊσοτόπων στο Περιβάλλον και στην Ιατρική, καθώς και με θέματα Πειραματικής Πυρηνικής Φυσικής.

Filter