Ο Στυλιανός Χρονόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου και δράματος στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Filter