Ο Περικλής Παπαδόπουλος είναι Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και διδάσκει Μαθηματική Ανάλυση, Διαφορικές Εξισώσεις και Μετασχηματισμούς (Laplace, Fourier, Z).

Filter