Είναι Κλινική Ψυχολόγος και καθηγήτρια Κλινικής Ψυχοπαθολογίας του πανεπιστημίου Lumière-Lyon 2. Διευθύνει το Τμήμα Ψυχολογίας του CRPPC (Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie Clinique), ενώ είναι μέλος της ομάδας "Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας των Διαδικασιών Υποκειμενικοποίησης". Ακόμη είναι Υπεύθυνη για την Υπηρεσία Συμβουλευτικής Παρέμβασης του Τμήματος Κλινικής Ψυχολογίας του ίδιου πανεπιστημίου, καθώς επίσης και για μεταπτυχιακό πρόγραμμα, Master 2 – ειδίκευση στην Ψυχοσωματική, του Τομέα Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας. Διατελεί ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Εταιρίας Ψυχοσωματικής SRAP (Société Rhône-Alpes de Psychosomatique), ενώ είναι ιδρυτικό στέλεχος και μέλος του Δ.Σ. στο Δίκτυο Πρόληψης και Λήψης Αποφάσεων κατά της Παχυσαρκίας RePoPGL (Conseil d’Administration du Réseau de prévention et de Prise en charge de l’Obésité du Grand Lyon). Επίσης είναι μέλος του Δ.Σ. στο Κέντρο Jean Bergeret για την πρόληψη των Συμπεριφορών Κινδύνου στην Εφηβεία. Το κύριο γνωστικό της αντικείμενο – τόσο στο διδακτικό όσο και στο ερευνητικό και συγγραφικό έργο της – άπτεται των θεμάτων της κλινικής σώματος και της ψυχικής οικονομίας μέσα από την ψυχαναλυτική θεώρηση.

Filter