Ο Κώστας Δ. Σολδάτος, τ. Λυκειάρχης, σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διορίστηκε στη Μέση Εκπαίδευση. Για δέκα χρόνια διηύθυνε διάφορα σχολεία. Δίδαξε σε σεμινάρια επιμόρφωσης καθηγητών. Έγραψε τα βιβλία: "Γενικευμένα Ολοκληρώματα", "Η Άλγεβρα των Συνόλων", "Τα Σύγχρονα Μαθηματικά" (μαζί με τον Δ. Τζουμάκα). Συμμετείχε σε συγγραφικές ομάδες για τα σχολικά βιβλία "Μαθηματικά Β΄ Λυκείου", "Μαθηματικά Ι, Α΄ Δέσμης" (Ανάλυση, Άλγεβρα, Αναλυτική Γεωμετρία), "Μαθηματικά ΙΙ, Δ’ Δέσμης" (ΟΕΔΒ).

Filter