Ο Ιωάννης Θωίδης είναι αναπληρω- τής καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο την Κοινωνική Παιδαγωγική και Ολοήμερη Εκπαίδευση. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται ο ελεύθερος χρόνος, η ολοήμερη εκπαίδευση-ολοήμερο σχολείο, η άτυπη-μη τυπική διά βίου μάθηση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Filter