Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ιωάννης Δελλής

Ο Ι.Γ. Δελλής είναι ομότιμος καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκτός του παρόντος, έχει εκδώσει τα εξής βιβλία: α) Η συμβολή της αρχαίας ατομικής θεωρίας στην πρόοδο της επιστήμης του 17ου αιώνα (εκδ. Παν/μίου Πατρών, Πάτρα 1998), β) Ο Σκεπτικισμός και η «Νέα Επιστήμη» στη φιλοσοφία του Joseph Glanvill (Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός, Αθήνα 1998), γ) Φιλοσοφική Συμβουλευτική: η φιλοσοφία ως «θεραπεία» (Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός, Αθήνα 2005) και δ) Εισαγωγή στη φιλοσοφία. Α΄: προλεγόμενα – προβλήματα γνωσιολογίας (Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός, Αθήν α2009).

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: