Ο Hans Rau Γεννήθηκε στο Freiberg της Σαξονίας (Γερμανία) στις 6 Μαρτίου 1905. Είναι ένας από τους πρωτοπόρους στη διάδοση των εφαρμογών της ηλιακής ενέργειας. Ήδη το 1957 δημοσίευσε το βιβλίο "Ηλιακή Ενέργεια" με πέντε ξένες εκδόσεις. Το 1973 ακολούθησε τελείως εκσυγχρονισμένο το νέο βιβλίο του "Ηλιοτεχνική – Πρακτικές εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας", επίσης με διάφορες ξένες εκδόσεις. Ο Hans Rau έγινε διεθνώς γνωστός σαν συγγραφέας θεμάτων ενεργειακής οικονομίας και σαν πολύγλωσσος επιστήμονας. Διακρίθηκε από τη Γαλλική Ακαδημία για το έργο του "Νέα Πορεία της Γαλλικής Τεχνικής" και "Σαφήνεια και συμβολισμός της γαλλικής γλώσσας". Το μεγάλο πλεονέκτημα των έργων του είναι η εύκολη κατανόησή τους και ο πλούτος των πληροφοριών τους.

Filter