Ο Γιάννης Ζ. Τζιφόπουλος είναι Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας και Επιγραφικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει δημοσιεύσει το Paradise Earned. The Bacchic-Orphic Gold Lamellae of Crete, Ουάσινγκτον, Dc 2010 (https://chs.harvard.edu/book/tzifopoulos-yannis-paradise-earned-the-bacchic-orphicgold-lamellae-of-crete/) και με τους Ματθαίο Μπέσιο και Αντώνη Κοτσώνα το Μεθώνη Ι: Επιγραϕές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στην υστερογεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική, Θεσσαλονίκη 2011 (https://ancdialects.greeklanguage.gr/studies/methoni-pierias-i).

Filter