Ο Αθανάσιος Πασχάλης γεννήθηκε στην Αμμουδιά Πρέβεζας. Σπούδασε στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων, στο Μαράσλειο Διδακαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, στη ΣΕΛΕΤΕ, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τη διδακτορική του διατριβή εκπόνησε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σήμερα υπηρετεί ως σχολικός σύμβουλος στη Δημόσια Εκπαίδευση. Στον τομέα των επιστημονικών του δραστηριοτήτων ανήκουν τα θέματα της εκπαίδευσης του ελληνισμού της Αλβανίας, καθώς και τα θέματα της διδακτικής της γλώσσας.

Filter