Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αριστείδης Μπαλτάς