Ο Ανδρέας Τρούμπης σπούδασε Οικολογία στο Πανεπιστήμιο P. Sabatier της Τουλούζης, όπου παρουσίασε και τη διδακτορική διατριβή του, την οποία επεξεργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) της Γαλλίας. Είναι καθηγητής Οικολογίας στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου διευθύνει το Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας. Διευθύνει, ακόμη, σειρά ερευνητικών προγραμμάτων της Γ.Δ. XXI της Ε.Ε., ενώ είναι μέλος της Διοίκησης σημαντικού αριθμού διεθνών ερευνητικών Οργανισμών, Επιτροπών και ομάδων εργασίας.

Filter