Ο Ανδρέας Κ. Παπανικολάου είναι ομότιμος καθηγητής Κλινικών νευροεπιστημών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Tennessee, όπου διηύθυνε τον φερώνυμο τομέα, πρόεδρος του Κέντρου Εφηρμοσμένων Νευροεπιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και επίτιμο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Νευροφυσιολογίας και της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας.

Filter