Ο Παναγιώτης Βαρσάμης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση ατόμων με κινητικές και σωματικές αναπηρίες. Εργάστηκε σε ιδιωτικούς φορείς και σε δημόσιες υπηρεσίες ειδικής αγωγής, όπως και σε πολλά πανεπιστήμια.

Filter