Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Φωτεινή Πολυχρόνη

Η Φωτεινή Πολυχρόνη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα κίνητρα, στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή, στη σχολική εμπλοκή και στις γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές των παιδιών και των εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες, στον έγκαιρο εντοπισμό και την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών, και γενικότερα σε γνωστικούς και μαθησιακούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά:
Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες