Δημήτρης Παυλόπουλος

Από τον Ιερό Λόχο στον Βασιλιά Κωνσταντίνο ΙΒ'

Εκδόσεις: Gutenberg