Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ιστορία της Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας

35,00 31,50

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Ιστορία της Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας

35,00 31,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   94689490
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2131-5
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2020
  • Κωδ. καταλόγου:
   9552179
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   647
Περιγραφή

Φιλοσοφία; Στον Μεσαίωνα; Ναι. Τόσο ο Μεσαίωνας ο χριστιανικός -πρωτίστως- όσο και ο αραβικός και ο εβραϊκός προσέλαβαν (σε βαθμό, τρόπους και οδούς που ποίκιλλαν ανά πολιτιστικό χώρο και ιστορικό χρόνο) τη φιλοσοφική σκέψη της κλασσικής, ελληνιστικής, ελληνορωμαϊκής και ύστερης Αρχαιότητας, αλλά και ο ένας τη σκέψη του άλλου. Αναμετρήθηκαν με τα παλαιότερα προβλήματα και προήγαγαν τη φιλοσοφική σκέψη, ιδίως στους κλάδους της λογικής, της γνωσιολογίας, της φιλοσοφίας της γλώσσας, της φιλοσοφίας της θρησκείας και της μεταφυσικής. Στην προαγωγή αυτή συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό η δημιουργία ενός από τους πλέον καινοτόμους θεσμούς που εμφανίστηκαν ποτέ, του μεσαιωνικού θεσμού του πανεπιστημίου. Όσο για το γεγονός ότι τη φιλοσοφική τους σκέψη οι στοχαστές του Μεσαίωνα τη συνέπλεκαν με τη θεολογική, αυτό κατά τον συγγραφέα σημαίνει ότι, σεβόμενοι το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκε η φιλοσοφία κατά τον Μεσαίωνα, οφείλουμε αφ’ ενός να διαγιγνώσκουμε με ακρίβεια τον τρόπο συνανάπτυξης αυτών των δύο πλευρών της σκέψης τους και αφ’ ετέρου να επικεντρωνόμαστε στη φιλοσοφική πλευρά και να την αποτιμούμε ως τέτοια, όπως κάνουμε με τη φιλοσοφική σκέψη κάθε άλλης ιστορικής περιόδου.

Περιεχόμενα

Σημείωμα του μεταφραστή
Πρόλογος
Εισαγωγή
Η χριστιανική σκέψη της αρχαιότητας (1)
Η χριστιανική σκέψη της αρχαιότητας (2)
Η χριστιανική σκέψη της αρχαιότητας (3)
Πρώιμος μεσαίωνας
Άνσελμος και Αβαιλάρδος
Οι σχολές του δωδέκατου αιώνα
Η φιλοσοφία στον ισλαμικό κόσμο
Εβραϊκή φιλοσοφία
X. Δέκατος τρίτος αιώνας: πανεπιστήμια και μεταφράσεις
Βοναβεντούρας
Αλβέρτος ο Μέγας και Θωμάς Ακυινάτης
Ο αριστοτελισμός και η παρισινή σχολή των τεχνών
Ιωάννης Σκώτος του Δουνς
Ο δέκατος τέταρτος αιώνας (1): Γουλιέλμος του Όκκαμ
Ο δέκατος τέταρτος αιώνας (2)
Στοχαστικός μυστικισμός
Πολιτική φιλοσοφία: Μαρσίλιος της Πάδοβας
Νικόλαος Κουζάνος
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Ευρετήρια

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

 • Πρόλογος

  Γιάννης Δημητρακόπουλος
Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες