Κωδικός καταλόγου: 9550540
ISBN: 978-960-01-0994-Χ
2η ανατύπωση, Νοέμβριος 2006 (1η έκδοση, Μάρτιος 2004)
17 x 24
σελ. 391

Γιώργος Χρήστου

Εισαγωγή στην Οικονομετρία-Ασκήσεις

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €28,87
Τιμή: €25,98 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,89 (10%)


Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται οι εκφωνήσεις και οι λύσεις των ασκήσεων που προτείνονται στο βιβλίο του συγγραφέα "Εισαγωγή στην Οικονομετρία". Σκοπός των λύσεων αυτών είναι να βοηθήσει τους φοιτητές δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ελέγχουν την ορθότητα των απαντήσεών τους καθώς επίσης και υποδειγματικούς τρόπους αντιμετώπισης διαφόρων οικονομικών προβλημάτων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Εισαγωγή || Το γραμμικό υπόδειγμα: απλή παλινδρόμηση || Το γραμμικό υπόδειγμα: πολυμεταβλητή παλινδρόμηση || Επεκτάσεις του γραμμικού υποδείγματος σε μη γραμμικές μορφές || Η τεχνική των ψευδομεταβλητών || Πολυσυγγραμμικότητα || Ετεροσκεδαστικότητα || Αυτοσυσχέτιση και στοχαστικές ερμηνευτικές μεταβλητές || Σφάλματα μετρήσεως στις μεταβλητές και η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών || Σφάλμα εξειδικεύσεως και επιλογή υποδείγματος || Εξωγενείς πληροφορίες - Ομαδοποίηση των παρατηρήσεων - Γενικευμένη μέθοδος των ροπών || Η μη γραμμική μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων και ο έλεγχος μη γραμμικών περιορισμών || Υποδείγματα κατανεμομένων χρονικών υστερήσεων || Φαινομενικά μη συνδεόμενες παλινδρομήσεις και το υπόδειγμα ARCH || Ποιοτικές και περιορισμένες εξαρτημένες μεταβλητές || Συστήματα εξισώσεων: βασικές έννοιες || Το πρόβλημα της ταυτοποίησης || Μέθοδοι εκτιμήσεως συστημάτων εξισώσεων || Ανάλυση χρονολογικών σειρών: βασικές έννοιες || Αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα || Υποδείγματα κινητού μέσου και μεικτά || Μη στάσιμες διαδικασίες - Υποδείγματα ARIMA || Έλεγχοι στασιμότητας και συνολοκλήρωση || Εξωγένεια, αιτιότητα κατά Granger και αυτοπαλίνδρομα διανύσματα (VAR) || Ασκήσεις παραρτήματος: 1. Κατανομές τυχαίων μεταβλητών, 2. Δειγματοληπτική θεωρία, 3. Επαγωγική στατιστική: εκτίμηση, 4. Επαγωγική στατιστική: έλεγχος υποθέσεων

Δείτε τα αρχεία δεδομένων από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Οικονομετρία» του Γ.Κ. Χρήστου:
http://www.dardanosnet.gr/oikonometria/

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31340

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα