1η έκδοση, Ιούλιος 2018

Eugene Hecht

Οπτική

Μεταφραστής: Κωνσταντίνος Κυρίτσης
Επιμελητής: Σωτήριος Βες
Εκδόσεις: Gutenberg