Κωδικός καταλόγου: 9571112
ISBN: 978-960-01-1964-0
1η έκδοση, Ιούλιος 2018

John Shaughnessy, Eygene Zechmeister, Jeanne Zechmeister

Ερευνητικές Μέθοδοι στην Ψυχολογία (Οι)

Επιμελητής: Ελένη Ζιώρη
Μεταφραστής: Έφη Αυγήτα
Εκδόσεις: Gutenberg