Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Γονεϊκή Εμπλοκή στην Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα

8,00 7,20

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Γονεϊκή Εμπλοκή στην Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα

8,00 7,20

  • Κωδ. Ευδόξου:
   112699714
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2389-0
  • Έκδοση:
   1η, Οκτώβριος 2022
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557440
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   159
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές αλλά και σε γονείς, και έχει κεντρικό στόχο να παρουσιάσει τρόπους με τους οποίους μπορούν να επικοινωνήσουν και να δουλέψουν συνεργατικά γονείς και εκπαιδευτικοί, ώστε να συμβάλουν τόσο στην πιο αποτελεσματική μάθηση και φροντίδα των παιδιών όσο και στην παροχή μιας ποιοτικότερης προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας. Η σπουδαιότητα και η πρωτοτυπία του οδηγού αυτού έγκειται αφενός στο γεγονός ότι εστιάζει στο σύνολο της οικογενειακής εμπλοκής, και πιο συγκεκριμένα στην εμπλοκή που μπορεί να λάβει χώρα στο πλαίσιο των προσχολικών προγραμμάτων και στο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, αφετέρου προτείνει στρατηγικές τις οποίες το εκάστοτε προσχολικό πρόγραμμα μπορεί να υιοθετήσει και να προσαρμόσει στις ανάγκες των οικογενειών, ώστε να αναπτύξει τη δική του πολιτική οικογενειακής εμπλοκής. Συνάμα, δίνεται ξεχωριστή έμφαση σε τρόπους εμπλοκής των πατεράδων στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα των παιδιών.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εννοιολογικές προσεγγίσεις
Το μαθησιακό περιβάλλον του σπιτιού και ο ρόλος των γονέων στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των παιδιών
Η σπουδαιότητα της γοενικής εμπλοκής
Επικοινωνία γονέων-εκπαιδευτικών
Τυπολογίες και μοντέλα γονεικής εμπλοκής
Η πολυπλοκότητα της γονεικής μεπλοκής
σταρτηγικές κ

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες