Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οι Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Παρατηρούν, Παρεμβαίνουν και Αναστοχάζονται

40,00 36,00

Οι Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Παρατηρούν, Παρεμβαίνουν και Αναστοχάζονται

40,00 36,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   59358407
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1796-7
  • Έκδοση:
   1η, Οκτώβριος 2016
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557326
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   588
Περιγραφή

Το συλλογικό αυτό έργο αποτελεί προϊόν συνεργασίας των μελών του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων των Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης. Στο βιβλίο αυτό, οι συγγραφείς εισηγούνται θεωρητικά πλαίσια, διαδικασίες, μεθόδους, εργαλεία και γενικότερα τρόπους υποστήριξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πρακτικής τους Άσκησης. Με αυτόν τον τρόπο σχεδιάζονται οι φάσεις ανάπτυξής της Πρακτικής Άσκησης και παρέχεται το αντίστοιχο υποστηρικτικό υλικό. Το υλικό αυτό αφορά σε ασκήσεις, δραστηριότητες, σενάρια, παραδείγματα πρακτικών, πάνω στα οποία οι φοιτητές και φοιτήτριες καλούνται, ατομικά αλλά και ομαδικά, να αναστοχαστούν, να προβληματιστούν, να θέσουν ερωτήματα, να αναζητήσουν απαντήσεις και να διαμορφώσουν σταδιακά τη δική τους προσέγγιση στην εκπαιδευτική πράξη μέσα από μία συμμετοχική και συνεργατική διαδικασία. Σε κάθε ενότητα υπάρχουν παραπομπές σε θεωρητικά κείμενα, που υποστηρίζουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη στοχαστική προσέγγιση των δραστηριοτήτων, των παραδειγμάτων και των ασκήσεων, που εμπεριέχονται στο βιβλίο και αναδεικνύουν τη σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσα στην εκπαιδευτική θεωρία και την εκπαιδευτική πράξη. Απώτερος στόχος μέσα από μια τέτοια διαδικασία είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να γίνουν προοπτικά εκπαιδευτικοί ερευνητές, δηλαδή (ανα)στοχαζόμενοι επαγγελματίες, οι οποίοι θα προσπαθούν να συμμετέχουν στη λήψη συνειδητών αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να (ανα)στοχάζονται προσεγγίζοντας μια εκπαιδευτική συνθήκη από ποικίλες οπτικές, να συνεργάζονται, να δοκιμάζουν μια λύση ενώ ταυτόχρονα να διερωτώνται για τις εκπαιδευτικές τους αξίες. Τέλος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μάθουν να ερευνούν και να αποτιμούν την εκπαιδευτική πράξη στην προοπτική της συνεχούς βελτίωσής της.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Ο εκπαιδευτικός ως στοχαζόμενος επαγγελματίας
Διερεύνηση και κατανόηση των παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Σχεδιασμός και αξιολόγηση της εκπαδευτικής διαδικασίας

[Περισσότερα...]