Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Υπαίθριοι Χώροι Παιχνιδιού και Παιδί

11,94 10,75

Υπαίθριοι Χώροι Παιχνιδιού και Παιδί

11,94 10,75

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32183
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1388-4
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2010
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557270
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   159
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό αναδεικνύεται η παιδαγωγική ποιότητα των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού και ο σημαντικός ρόλος που μπορούν να παίξουν στην ανάπτυξη όλων των παιδιών με και χωρίς ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, μέσα από τη δραστηριότητα παιχνιδιού. Περιγράφεται η ιστορία και η εξέλιξή τους στην Ελλάδα και τον κόσμο, τα είδη τους καθώς επίσης οι συμπεριφορές και οι δραστηριότητες παιχνιδιού που τα παιδιά αναπτύσσουν σε αυτά. Παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις στον σχεδιασμό των παιχνιδότοπων και των παιχνιδοκατασκευών και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον παράγοντα ασφάλεια μέσα από έναν πρακτικό οδηγό και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Σκιαγραφείται η σχέση του παιδιού με το φυσικό περιβάλλον και οι πολλαπλές ευκαιρίες που προσφέρει για μάθηση έξω από την τάξη. Τέλος, παρουσιάζονται παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης των παιχνιδότοπων ως παιδαγωγικού εργαλείου στο πλαίσιο του ΔΕΠΠΣ. Το βιβλίο απευθύνεται σε ερευνητές, παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων αλλά ακόμη και σε γονείς που ενδιαφέρονται να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της δραστηριότητας παιχνιδιού των παιδιών στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού.

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες
Πρόλογος Δημήτρη Γερμανού, Καθηγητή ΤΕΠΑΕ-ΑΠΘ
Εισαγωγή
Το παιχνίδι
Η σχέση του παιδιού με τη σύγχρονη πόλη
Υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού
Υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού: σχεδιασμός και χρήση
Παιχνιδοκατασκευές: τάσεις στο σχεδιασμό και τα υλικά κατασκευής τους
Σύγχρονες τάσεις στο σχεδιασμό των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού
Το δικαίωμα στο παιχνίδι: παιδιά με ειδικές ανάγκες και υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού
Ο ρόλος του ενήλικα στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού
Η ασφάλεια στους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού
Μάθηση έξω από την τάξη: οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού ως περιβάλλον μάθησης
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο όρων.

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες