Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Τεκμήρια Ζωής

18,91 17,02

Τεκμήρια Ζωής

18,91 17,02

Περιγραφή

Ο συγγραφέας εισάγει τον μελετητή σ’ όλο το φάσμα της βιβλιογραφίας περί ανθρωπίνων τεκμηρίων, κι έτσι το βιβλίο θ’ αποτελέσει σταθερό σημείο αναφοράς των ερευνητών αυτού του πεδίου. Ξεκινά από την περιγραφή της ιστορίας της μεθόδου και, υποδεικνύοντας τη στενή της συγγένεια με τις σχολές της συμβολής διάδρασης και της κοινωνιολογίας του Σικάγου, στοιχειοθετεί έναν πλήρη κατάλογο θεμάτων που σχετίζονται με τη διεξαγωγή μιας τέτοιας έρευνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αφιερώνονται ειδικά κεφάλαια στα τεχνικά, θεωρητικά και ηθικά προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτής της μεθόδου. Για τους λόγους αυτούς το βιβλίο θα αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα για όσους καταπιάνονται πρώτη φορά με τη μέθοδο.

Περιεχόμενα

Σε αναζήτηση του υποκειμένου
Περί της ποικιλομορφίας των τεκμηρίων ζωής: Προσωπική ιστορία, ημερολόγιο, επιστολή, αντάρτικη δημοσιογραφία, προφορική ιστορία, "λογοτεχνία του γεγονότος", φωτογραφία, φιλμ, διάφορα
Η κατασκευή μιας μεθόδου: Ο Πολωνός χωρικός, η ακμή του ανθρώπινου τεκμηρίου, η οπτική της Σχολής του Σικάγου
Χρήσεις των Τεκμηρίων ζωής: Η ουσιώδης συμβολή. προσεγγίζοντας τα ανθρώπινα φαινόμενα, Η ερευνητική συμβολή. Προσεγγίζοντας τα διαφορετικά στάδια της έρευνας, η διδακτική συμβολή. Σπάζοντας τη Ρουτίνα, Η πρακτική συμβολή
Σύγκρουση της έρευνας ιστοριών ζωής: προετοιμασία, συγκέντρωση των δεδομένων, καταχώριση του υλικού, η ανάλυση των δεδομένων, συγγραφή της ιστορίας ζωής
Θεωρητικοποίηση της ζωής: Επανεξετάζοντας τον Πολωνό χωρικό. Ένα θεωρητικό ορόσημο, Οι χρήσεις της θεωρίας, το αντικείμενο της θεωρίας, συμπέρασμα
Το ατομικό Πρόσωπο των προσωπικών τεκμηρίων: προσωπικοί κόσμοι, μια ηθική για την έρευνα; , συμπέρασμα
Η άλλη όψη της κοινωνικής επιστήμης

[Περισσότερα...]