Μεικτές μέθοδοι έρευνας

Μεικτές μέθοδοι έρευνας

In stock
Συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη
Επιστημονική Επιμέλεια

Εκδόσεις:  
Έκδοση:   2021
Κωδ. καταλόγου:  

Περιγραφή

Βιβλίο ιδανικό για χρήση σε μεταπτυχιακά μαθήματα ή από εν ενεργεία ερευνητές και αξιολογητές. Η συγγραφέας θέτει το ερευνητικό πρόβλημα στο επίκεντρο, δείχνοντας πώς τα σχέδια μικτών μεθόδων μπορούν να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά διάφορα είδη ερευνητικών θεμάτων. Παρουσιάζει τη συζήτηση με παραδείγματα μελετών μικτών μεθόδων από ποικίλους κλάδους και ποιοτικές προσεγγίσεις (ερμηνευτική, φεμινιστική και μεταμοντέρνα). Το κείμενο αποκαλύπτει τον τρόπο πλοήγησης σε ζητήματα δεοντολογίας, τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, τη συγγραφή των αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός εμπεριστατωμένου παραδείγματος με σχόλια βήμα προς βήμα. Ένα από τα ειδικά χαρακτηριστικά του βιβλίου είναι ότι περιέχει τις απόψεις των κορυφαίων ερευνητών και πρακτικές στρατηγικές που βοηθούν τους χρήστες να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους προοπτικές. Κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με ένα γλωσσάριο και θέματα για συζήτηση.