Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Προς μια Παιδαγωγική του Διαλόγου

15,93 14,34

Προς μια Παιδαγωγική του Διαλόγου

15,93 14,34

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1221-4
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2008
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557258
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   236
Περιγραφή

Το ανανεωμένο ενδιαφέρον για τις διδακτικές ερωτήσεις που παρατηρείται τα τελευταία 15 χρόνια οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι οι σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις για τη μάθηση θεωρούν την υποβολή ερωτήσεων έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους, με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να εμπλακούν ενεργά σ’ αυτήν και να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη. Για τον ίδιο λόγο, σήμερα, η εκπαίδευση δίνει ιδιαίτερη σημασία στις ερωτήσεις που κάνουν τα ίδια τα παιδιά και θέτει ως έναν από τους στόχους της να τους μάθει να υποβάλλουν παραγωγικές ή ,αλλιώς, δημιουργικές ερωτήσεις. Απευθυνόμενο στον εκπαιδευτικό που εργάζεται με παιδιά προσχολικής ηλικίας, το παρόν βιβλίο στοχεύει τόσο στην ενημέρωσή του για τις δυνατότητες και τη χρήση των διδακτικών ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και στην ευαισθητοποίησή του στη σημασία των ερωτήσεων των ίδιων των παιδιών για την οικοδόμηση της γνώσης. Μέσα από ιδέες για δραστηριότητες και παραδείγματα ερωτήσεων, που μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό όχι μόνο να κατανοήσει καλύτερα τις απόψεις και τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται στο βιβλίο, αλλά και να εξασκηθεί στη διατύπωση και την υποβολή παραγωγικών ερωτήσεων.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Η σημασία των ερωτήσεων για την ανάπτυξη της σκέψης και τη μάθηση
Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική;
Είδη και επίπεδα ερωτήσεων
Προϋποθέσεις για την υποβολή πετυχημένων διδακτικών ερωτήσεων στην προσχολική εκπαίδευση
Η συζήτηση στο νηπιαγωγείο
Μαθαίνοντας τα παιδιά να υποβάλλουν παραγωγικές ερωτήσεις
Αντί επιλόγου
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων

[Περισσότερα...]