Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Παιδοκεντρική Διάσταση στη Μάθηση

22,89 20,60

Περιγραφή

Η σημερινή κατάσταση στο σχολείο καθιστά όλο και πιο εμφανή την ανάγκη αναδιαμόρφωσης της σχολικής ζωής, δίνοντας έμφαση σε διαδικασίες που παρέχουν ευκαιρίες στα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωσης της μαθησιακής διαδικασίας, ενισχύοντας την αυτονομία και τη δημιουργικότητα του ατόμου και της ομάδας. Η νέα μεταρρύθμιση μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί ως προσπάθεια παιδοκεντρικής διάστασης στη μάθηση. Ως παιδοκεντρική μάθηση εννοούμε το ενδιαφέρον και το σεβασμό για τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Στην προσπάθεια αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή των κλασσικών μεταρρυθμίσεων (Montessori, Freinet κ.ά.), δεν είναι όμως αρκετή να ανταποκριθεί στα σύγχρονα σχολικά προβλήματα, στο σύνολό τους. Αυτό που απαιτείται σήμερα δεν είναι η ανταπόκριση στις ανάγκες των παιδιών, με βάση τα πορίσματα της μελέτης της παιδικής ηλικίας, αλλά κυρίως η ανταπόκριση στην πολυμορφία και πολυχρωμία που εμφανίζουν οι ποικίλες βιογραφίες των παιδιών. Οι σύγχρονες μεταρρυθμιστικές απόπειρες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αυτορύθμιση του παιδιού, στην προσπάθειά του να βρει τον εαυτό του προβάλλοντας τις ανάγκες, τις αρετές και τις ικανότητές του. Τα εκπαιδευτικά συστήματα που αναφέρονται στο παρόν βιβλίο (ανοικτό σχολείο, εναλλακτικό σχολείο, σχολείο της τοπικής κοινωνίας, παιδαγωγική του Reggio) αποτελούν οπωσδήποτε τα σπουδαιότερα παραδείγματα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καιρών.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα: Η αγωγή στην εποχή του μεταμοντέρνου, Κ.Χ.
Οι νέες μεταρρυθμιστικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις σε αντιπαράθεση προς τις κλασικές. Κοινά σημεία και διαφορές, M.G.
Ανοιχτό σχολείο. Ιστορία και θεωρητικές αντιλήψεις, M.G.
Άτυπη αγωγή. Οι αγγλικές ρίζες του Ανοιχτού Μαθήματος. Το παράδειγμα του Primary School της Evelyne Lawe, W.K.
Το πρόγραμμα "Tempelhof". "Ανοιχτό μάθημα" στο σχολείο Paul-Klee, B.F.
Η δικτύωση ως στρατηγική ενσωμάτωσης σχολικών καινοτομιών. Παραδείγματα από τη μετεκπαίδευση, τον κύκλο σχολικών διευθυντών και το περιοδικό, H.B.
Η ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες προϋποθέτει ένα άνοιγμα του μαθήματος και του σχολείου, B.S.
Σχολείο συντονισμένο με την κοινωνική ζωή. Ιστορία και θεωρητικό υπόβαθρο, M.G.
Broad Health Community Primary School. Στην υπηρεσία των οικογενειών τους και της κοινότητάς τους, Ι.Μ.
Το σχολείο Bismarck. Ένα δημοτικό σχολείο στην περιοχή της πόλης, C.T.
Άνοιγμα προς τα μέσα και προς τα έξω. Δύο σελίδες από την ιστορία της προσανατολισμένης προς την κοινότητα παιδαγωγικής στο "σχολείο της γειτονιάς" της Λειψίας, S.F. – K.M.
Εναλλακτική σχολική παιδαγωγική. Ιστορία και θεωρητικό υπόβαθρο, M.G.
Αυτορύθμιση. Η ανάπτυξη μιας παιδαγωγικής έννοιας στο παράδειγμα του σχολείου Glocksee, U.K. – D.K.
Σχολική αυτονομία, παιδαγωγική των δύο φύλλων και πολλά άλλα. Το δικαιολογημένο ενδιαφέρον της σχολικής διεύθυνσης για το εναλλακτικό πρόγραμμα "Παιδικό Σχολείο της Βρέμης", S.B.
Οι ανάγκες των παιδιών σε σχέση με το σχολείο και τη μάθηση. Παρατηρήσεις και εμπειρίες σχετικά με την προσωρινή αποτυχία της δεύτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας του Ελεύθερου Σχολείου της Λειψίας και με τη διεξαγωγή ενός εντατικού κύκλου μαθημάτων για τα παιδιά του σχολείου, S.S.
Η παιδαγωγική προσέγγιση του Reggio. Ιστορία και θεωρητικό υπόβαθρο, M.G.
Η παιδαγωγική ως Project. Μερικά διευκρινιστικά σχόλια σχετικά με τη φιλοσοφία της "esperienza reggiana", L.M.
Τα παιδιά και οι ενήλικοι εξερευνούν μαζί. Σχετικά με το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης της παιδαγωγικής προσέγγισης του Reggio, A.D.
Σχετικά με τη μεταφορά της προσέγγισης Reggio στους παιδικούς σταθμούς και στα δημοτικά σχολεία της Γερμανίας, E.K.
Βιβλιογραφικές προτάσεις
Διευθύνσεις επικοινωνίας
Οι συγγραφείς

[Περισσότερα...]

Η Ενεργητική Ακρόαση των Μικρών Παιδιών

17,00 15,30