Γλωσσική Εκμάθηση και Διδασκαλία σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα

19,91 17,92

In stock
Ενσωμάτωση της Γλωσσικής Απόκλισης και Γλωσσικής Ποικιλίας στην Τάξη
Επιμέλεια

19,91 17,92

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   41959708
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1672-4
Έκδοση:   1η, Ιανουάριος 2015
Κωδ. καταλόγου:   9557303
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   312

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Οι εργασίες του παρόντος τόμου στοχεύουν, αφενός, να διερευνήσουν τους ενδογενείς μηχανισμούς και τους εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη γλωσσική ανάπτυξη σε πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, και αφετέρου να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά στον σχεδιασμό, στην παραγωγή και την εφαρμογή πρωτότυπου διδακτικού υλικού. Έμφαση δόθηκε σε δύο ομάδες-στόχους: πρώτον, παιδιά προσχολικής ηλικίας (ηλικιακού εύρους 4-6 ετών) και, δεύτερον, παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας (ηλικιακού εύρους 6-9 ετών), τα οποία μεγαλώνουν είτε ως φυσικοί είτε ως αλλόγλωσσοι ομιλητές των (κυρίαρχων) γλωσσών οι οποίες μιλιούνται σε πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Δεδομένου του διαθεματικού χαρακτήρα του, ο τόμος απευθύνεται σε μελετητές, εκπαιδευτικούς και όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη της μητρικής και της δεύτερης/ξένης γλώσσας, τη διδακτική μεθοδολογία, την αξιολόγηση και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Η αξιολόγηση της μάθησης και ανάπτυξης παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλοντα στο νηπιαγωγείο
Σχεδιάζοντας την παραγωγή παιδαγωγικού/εκπαιδευτικού υλικού: το παράδειγμα της ελληνόγλωσσης προσχολικής εκπαίδευσης στη διασπορά
[Περισσότερα…]