Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οι Εκπαιδευτικοί ως Ερευνητές και ως Στοχαζόμενοι Επαγγελματίες

17,91 16,12

Οι Εκπαιδευτικοί ως Ερευνητές και ως Στοχαζόμενοι Επαγγελματίες

 • Υποστηρίζοντας την επαγγελματική μάθηση για μια συμμετοχική και συνεργατική εκπαίδευση

17,91 16,12

  • Κωδ. Ευδόξου:
   41955710
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1644-1
  • Έκδοση:
   1η , Ιούλιος 2014
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557298
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   248
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς αλλά και σε στελέχη της εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει μια μεθοδολογική πρόταση καθώς και συγκεκριμένα εργαλεία για την υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών ως ερευνητών και στοχαζόμενων επαγγελματιών. Η πρόταση αυτή στηρίζεται στη θεωρία, έρευνα και πράξη της επαγγελματικής μάθησης και στη συνεργασία με εκπαιδευτικούς σε έρευνες-δράσεις. Παρουσιάζει παραδείγματα υποστήριξης της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών σε σχέση με το κλίμα αποδοχής, τη συνεργατική μάθηση στην τάξη, τη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως μιας διαφοροποιημένης και διαλογικής διαδικασίας και την παιδαγωγική του παιχνιδιού. Τα παραδείγματα αυτά υποστηρίζουν θεωρητικά, ερευνητικά, πρακτικά και στοχαστικά τους εκπαιδευτικούς, ώστε να ξανασκεφτούν τις εκπαιδευτικές πεποιθήσεις και επιλογές τους και να ενισχυθούν συστηματικά στην πραγμάτωση μιας συμμετοχικής και συνεργατικής εκπαίδευσης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Θεωρητικές και μεθοδολογικές προτάσεις για την υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης για μια συμμετοχική και συνεργατική εκπαίδευση
Εφαρμογές της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης για μια συμμετοχική και συνεργατική εκπαίδευση
Αντί συμπερασμάτων
Βιβλιογραφία ελληνική και ξενόγλωσση
43 πίνακες
4 σχήματα

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες