Λήδα Τριανταφυλλίδου, Μαρίνα Κοκκινίδου, Λέλια Παντελόγλου

Ελληνικά Στο Π + Φ 2

Εντατικά μαθήματα ελληνικών για το επίπεδο Β'

Εκδόσεις:

Παρατηρήσεις

Μπορείτε ακόμα να κατεβάσετε τα περιεχόμενα του CD σε mp3 σε μορφή αρχείου rar (θέλει αποσυμπίεση) από αυτόν το σύνδεσμο:
PI_KAI_FI_2.zip

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα

  • Ελληνικά Στο Π + Φ

    Λήδα Τριανταφυλλίδου, Μαρίνα Κοκκινίδου, Χριστίνα Τακούδα, Ειρήνη Σεχίδου, Κατερίνα Σταυριανάκη, 234 σελ. , €24,88 €22,39