Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μεθοδολογία Διδασκαλίας της Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας

15,00 13,50

Μεθοδολογία Διδασκαλίας της Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας

15,00 13,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   102073395
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2197-1
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2021
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557405
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   243
Περιγραφή

Στο παρόν βιβλίο εξετάζονται τα θεωρητικά θεµέλια της Μεθοδολογίας της διδασκαλίας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας. Περιγράφονται οι βασικές έννοιες, οι τεχνικές και οι µέθοδοι που είναι απαραίτητες για την επιτυχή διδασκαλία, καθώς επίσης και οι απολύτως αναγκαίοι µεθοδολογικοί όροι.

Ταυτόχρονα, προσφέρονται στον καθηγητή σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας µε τη χρήση διαφόρων µεθόδων και διαδραστικών προσεγγίσεων, ικανών να διασφαλίσουν την επικοινωνία των εκπαιδευόµενων µε φυσικούς οµιλητές της γλώσσας αυτής.

Επιπλέον, ο σκοπός του βιβλίου είναι να συµβάλει στην κατανόηση του ρόλου του εκπαιδευτικού στη µαθησιακή διαδικασία, καθώς επίσης να του διδάξει, αφενός, πώς να αφουγκράζεται τις προσδοκίες των εκπαιδευόµενων και, αφετέρου, πώς να ενδυναµώνει τον ρόλο του στη διαδικασία εκµάθησης µιας ξένης γλώσσας.

Οι συγγραφείς βασίζονται, κυρίως, στην προσωπική τους εµπειρία από τη διδασκαλία αυτού του αντικειµένου στη Ρωσία, στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, µεταξύ αυτών και στην Ελλάδα, όπως και σε µια σειρά διαλέξεων µε θέµα «Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας» που έχουν πραγµατοποιήσει σε ελληνικά πανεπιστήµια.

Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές, µεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες φιλολογικών ειδικοτήτων, αρχάριους διδάσκοντες, καθώς και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να διδάξουν τη ρωσική ως ξένη γλώσσα.


Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες