Ελληνικά Στο Π + Φ 1

Ελληνικά Στο Π + Φ 1

Ελληνικά Στο Π + Φ 1

In stock
Εντατικά μαθήματα ελληνικών για το επίπεδο Α΄

Εκδόσεις:  
Έκδοση:   2021
Κωδ. καταλόγου:  

Περιγραφή

Ένα εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας για εντατικά και ταχύρρυθμα προγράμματα, αλλά και για προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας. Απευθύνεται σε αρχάριους ενήλικες σπουδαστές/σπουδάστριες που μαθαίνουν την ελληνική στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και επιθυμούν να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά σε ποικίλες περιστάσεις της καθημερινής ζωής κατακτώντας βασικές δομές και λεξιλόγιο. Ο βασικός κορμός του βιβλίου απαρτίζεται από 10 ενότητες από τις οποίες οι δύο είναι επαναληπτικές και μια εισαγωγική (φωνητική-γραφή). Συνοδεύεται από παράρτημα με ασκήσεις, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα προσαρμογής του εγχειριδίου σε μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας γλωσσικά προγράμματα, καθώς και από γλωσσάρι στα αγγλικά και τα ρωσικά.

Μόλις προσθέσατε στο καλάθι σας: