Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Παιδαγωγική και το Παιχνίδι-Αντικείμενο στο Χώρο του Νηπιαγωγείου

14,93 13,44

Η Παιδαγωγική και το Παιχνίδι-Αντικείμενο στο Χώρο του Νηπιαγωγείου

14,93 13,44

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31564
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0737-8
  • Έκδοση:
   1η, 1997
  • Κωδ. καταλόγου:
   557188
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   230
Περιγραφή

Τα παιχνίδια αντικείμενα αν και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το παιχνίδι με τους γονείς, είναι απαραίτητο τόσο στο σπίτι όσο και στο νηπιαγωγείο. Στο βιβλίο αυτό, αφού γίνεται ανάλυση της σημερινής κατάστασης του υλικού χώρου του νηπιαγωγείου, παρουσιάζεται μια διαφορετική προοπτική για τη διαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου. Δίνεται έμφαση στην παιδαγωγική επιλογή των μέσων παιχνιδιού στο νηπιαγωγείο. Τα παιχνίδια-αντικείμενα πρέπει να είναι κατάλληλα για ενεργητική συμμετοχή, για αισθητική αγωγή, για παρατήρηση, για ενασχόληση κ.λπ.

Περιεχόμενα

Μεθοδολογικά θέματα
Παιχνίδι και μάθηση
Παιχνίδι και προσωπικότητα
Παιχνίδι στη διεθνή διάσταση της προσχολικής αγωγής
Αρχές και έννοιες της παιδαγωγικής των παιχνιδιών-αντικειμένων
Το παιχνίδι-αντικείμενο στις θεωρίες του παιχνιδιού
Το παιχνίδι αντικείμενο στις διάφορες εποχές
Το παιχνίδι αντικείμενο στη νοησιαρχική και μεταρρυθμιστική παιδαγωγική
Το παιχνίδι αντικείμενο στις αρχές του αιώνα μας
Το παιχνίδι αντικείμενο στα πλαίσια των επιστημονικών ερευνών
Η παιδαγωγική αξιολόγηση των μέσων – παιχνιδιού
Το πρόβλημα της έρευνας: Οι θεωρητικές παιδαγωγικές γνώσεις των νηπιαγωγών για την παιδαγωγική αξιολόγηση των μέσων παιχνιδιού στο νηπιαγωγείο
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στα πλαίσια της εμπειρικής ανάλυσης και του ποιοτικού ελέγχου
Γενική επισκόπηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων
Οι προοπτικές για την παιδαγωγική εργασία του νηπιαγωγείου
Προτάσεις για επιμέρους τομείς της παιδαγωγικής πράξης
Γενικές παιδαγωγικές πληροφορίες
Τα παιχνίδια – αντικείμενα από το πρώτο μέχρι το έκτο έτος της ηλικίας του παιδιού
Ερωτηματολόγιο

[Περισσότερα...]