Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Παιδαγωγική Εργασία στο Νηπιαγωγείο

12,64 11,38

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0930-3
  • Έκδοση:
   1η ανατύπωση, Δεκέμβριος 2003 || 1η, Φεβρουάριος 2002
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557224
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   229
Περιγραφή

Στη συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζεται η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόζεται στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η μέθοδος αυτή βασίζεται κατεξοχήν σε άμεσες βιωματικές ενότητες διδασκαλίας. Μάλιστα, για να καταστεί αντιληπτή η διαφοροποίηση της μεθόδου αυτής από τη μέθοδο της παιδαγωγικής εργασίας που εφαρμόζεται γενικώς στο νηπιαγωγείο, επιχειρήσαμε μια συγκριτική προσέγγιση ανάμεσα στις δύο παιδευτικές διαδικασίες. Βασική επιδίωξή μας είναι ασφαλώς η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που χαρακτηρίζουν τη βιωματική προσέγγιση διδασκαλίας.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Παιδαγωγική εργασία στα νηπιαγωγεία
Μέθοδοι παιδαγωγικής εργασίας στα νηπιαγωγεία
Η καθημερινή ζωή των παιδιών και η σημασία της για την οργάνωση της παιδαγωγικής εργασίας στο νηπιαγωγείο
Ολιστική παιδαγωγική – ολιστική αγωγή και μάθηση
Πειραματικό νηπιαγωγείο – σκοποί – πλαίσιο των σχέσεων
Αξιολόγηση – προοπτικές
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το Νηπιαγωγείο του 21ου Αιώνα

18,00 16,20