Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Νέα Οικονομική Γεωγραφία της Πελοποννήσου

47,77 42,99

Η Νέα Οικονομική Γεωγραφία της Πελοποννήσου

47,77 42,99

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1591-8
  • Έκδοση:
   1η , Ιούνιος 2013
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550601
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   533
Περιγραφή

Η υπέρβαση των γενεσιουργών αιτιών της βαθιάς οικονομικής-θεσμικής κρίσης στην Ελλάδα προϋποθέτει την κατανόηση σειράς συστημικών αναπτυξιακών προκλήσεων στην πραγματική οικονομία της χώρας. Η τεκμηριωμένη αυτή εκτίμηση της οικονομικής-κοινωνικής πραγματικότητας αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα της μεταστροφής δημοσιονομικών και συναφών πολιτικών που επιδιώκουν τη βίαιη ισοσκέλιση μακροοικονομικών λογαριασμών ακόμα και σε περιόδους έντονης κρίσης και παρατεταμένης ύφεσης. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του βιβλίου αποτελεί ο εντοπισμός και η πρωτότυπη ερμηνεία φαινομένων αναπτυξιακής υστέρησης και διαχρονικών ανισοτήτων μεγέθυνσης εντός και μεταξύ οικονομικών χώρων στην ιστορικής σημασίας Περιφέρεια Πελοποννήσου καθώς και σε σχέση με το σύνολο της επικράτειας.

Η μακρόχρονη πτωτική οικονομική τάση περιόρισε εντυπωσιακά το ειδικό βάρος της περιοχής στον εκάστοτε ελλαδικό χώρο. Αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 1/3 του εθνικού προϊόντος έως και τις αρχές του 20ού αιώνα, η Πελοπόννησος κατέληξε διαδοχικά να καταγράφει ακόμα και κάτω από το αντίστοιχο 5% στην περίοδο 2000-2010. Συγχρόνως, διαπιστώνονται συνεχείς εκροές ανθρώπινου κεφαλαίου και τοπικών αποταμιεύσεων με σταδιακή πληθυσμιακή γήρανση. Τηρουμένων των αναλογιών, η διαχρονική αυτή καθοδική πορεία αποτελεί μικρογραφία χαρακτηριστικών της γενικότερης ελλειμματικής δυναμικής στη σημερινή ελληνική οικονομία. Συνεπώς, η ανάδειξη παραγόντων που διαμορφώνουν ετερογενείς εξελίξεις περιφερειακής ανάπτυξης χρήζει μιας διπλής ανάγνωσης: Να αναδείξει τη σημερινή οικονομική–κοινωνική πραγματικότητα της Πελοποννήσου και να εμβαθύνει, συμπερασματικά, στις προκλήσεις των πραγματικών οικονομικών αιτιών της ελληνικής κρίσης, όπως και των συνεπειών της ευρωπαϊκής πολιτικής συγκυρίας στις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας μας.

Περιεχόμενα

Αναπτυξιακές προκλήσεις και αδιέξοδα στη σύγχρονη Ελληνική οικονομία
Πελοποννησιακός κοινωνικο-οικονομικός χώρος: Αργόσυρτες αλλά και ανατρεπτικές κινήσεις σε χρόνους ιστορικών οροσήμων
Περιφερειακές διαστάσεις της σύγχρονης πραγματικής οικονομίας και εντοπιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Σύγχρονη πραγματική οικονομία και περιφερειακή δυναμική
Όψεις απασχόλησης και ανεργίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Χωρικές και κλαδικές εισοδηματικές ανισότητες
Ιδιωτικά εισοδήματα, "δείκτες ευημερίας" και φτώχεια
Ο ρόλος των εμπορικών τραπεζών στην πελοποννησιακό οικονομικό χώρο
Δημόσιες επενδύσεις και αναπτυξιακές επιδόσεις
μικροοικονομικές και κλαδικές επιδόσεις περιφερειακών παραγωγικών συστημάτων
"Η νέα οικονομική γεωγραφία της Πελοποννήσου: Πραγματική οικονομία και ανάπτυξη"
Παραρτήματα
Ελληνική βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Ευρετήριο πινάκων και γραφημάτων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες