Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αναπτυξιακή Βιομηχανική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα, 1993-2012

27,87 25,08

Αναπτυξιακή Βιομηχανική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα, 1993-2012

27,87 25,08

  • Κωδ. Ευδόξου:
   22816095
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1572-7
  • Έκδοση:
   1η , Φεβρουάριος 2013
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550599
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   436
Περιγραφή

Το βιβλίο εξετάζει την εξέλιξη της διαδικασίας εκπόνησης και υιοθέτησης μιας αναπτυξιακής βιομηχανικής πολιτικής στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία. Βασική θέση του είναι ότι μία τέτοια πολιτική υπήρχε και υπάρχει και ότι η υιοθέτηση και υλοποίησή της με συνέχεια, συνέπεια, επιμονή, υπομονή, όραμα και πίστη, θα είχε συνεισφέρει στην αποφυγή της μεγάλης κρίσης που τώρα βιώνουμε. Επιπλέον υπάρχουν και τώρα δυνατότητες άμεσης υλοποίησης των προτεινόμενων μέτρων με στόχο την ενδογενή εγχώρια και εγχωρίως ελεγχόμενη ανάπτυξη. Το βιβλίο περιλαμβάνει άρθρα και προτάσεις του συγγραφέως κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, στην αρχή και το τέλος της οποίας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Μερικά εκ των άρθρων είναι επιστημονικά, άλλα δημοσιογραφικού χαρακτήρα. Γίνεται διεξοδική αναφορά στους λόγους της αποτυχίας και της κρίσης, όπως και στα διδάγματα, τις προοπτικές και τις δυνατότητες ανάτασης στις παρούσες συνθήκες. Στην εισαγωγή του βιβλίου γίνεται μία ιστορική αναδρομή και συνολική εκτίμηση της πορείας, ενώ στον επίλογο περιλαμβάνονται εκτιμήσεις και προβλέψεις για το μέλλον της ανάπτυξης στην Ελλάδα. Σε μία εποχή όπου όλοι μιλούν για ανάπτυξη, αλλά λίγοι κατανοούν το πώς αυτή μπορεί να επιτευχθεί από την πλευρά της παραγωγής, της υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και της κατάλληλης δημόσιας πολιτικής, το βιβλίο έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στον διάλογο για την ελληνική ανάπτυξη.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Μέρος Ι, Περίοδος 1994-1999: Τι ζήτησε ο υπουργός Βιομηχανίας κ. Κ. Σημίτης από τους επιχειρηματίες και εκπροσώπους φορέων στη συνάντηση της περασμένης Τρίτης. Η Βιομηχανική Στρατηγική και… οι «Στρατηγοί»
"Το Μέλλον της Ελληνικής Βιομηχανίας". Περιγραφή της αρχικής σύλληψης του Έργου, που, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, προχωράει σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο
Για μια νέα βιομηχανική στρατηγική
Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση, Συναίνεση και Δημοκρατία: Βιομηχανική Στρατηγική και ο Ρόλος των Δικτύων
Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας και Βιομηχανική Στρατηγική για ην Ελλάδα
Διεθνής Ανταγωνιστικότητας και Συναινετική Βιομηχανικής Στρατηγική για την Ελλάδα: Βασικά Σημεία Συναίνεσης
Έργο για το Μέλλον της Ελληνικής Βιομηχανίας
Η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα και η συναίνεση
Η οικονομική ανάπτυξη να στηριχθεί στη βιομηχανία
Η πορεία της ελληνικής μεταποίησης προς το 2000
Μπορούμε να μετατρέψουμε τα μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα
Τίποτα δεν έρχεται στο πιάτο!
Πώς φθάσαμε στο «δίκτυο μαρμάρου»
Κράτος καταλύτης στον υγιή ανταγωνισμό
Μέρος ΙΙ, Περίοδος 2007-2012: Ευρωπαϊκή Πολιτική Ανταγωνισμού και Βιομηχανική Πολιτική. Προτάσεις, Τάσεις και μια Νέα Προσέγγιση
Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Δημιουργίας Αξίας σε Επίπεδο Επιχείρησης, Κλάδου και Έθνους: Θεωρητικό Πλαίσιο και Εμπειρική Διερεύνηση
Η Κρίση και η Ανάπτυξη
Περί PIIGS, GAFFs και BRICs: Μια Προοπτική Εσωτερικού-Εξωτερικού Παρατηρητή στα Διαρθρωτικά και Θεσμικά Θεμέλια της Ελληνικής Κρίσης
Για ένα Διατηρήσιμο και Ελληνικό Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
Ο Ρόλος των Συστάδων (Clusters) Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Συνδυασμό με Ξένες Επενδύσεις
Για μια άλλη Στρατηγική στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Ανταγωνιστικότητα, Επενδύσεις και Clusters
Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τον ΕΟΜΜΕΧ
«Κλειδί» για την Έξοδο της Χώρας από την Κρίση η Νέα Βιομηχανική Πολιτική και τα Clusters
Οφέλη για τις ΜΜΕ μέσω Στρατηγικής και Αξιοποίησης Ανθρώπινων Πόρων
Διοίκηση Δυναμικού και Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ
Εμπορικό Σήμα και Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων και Κρατών
Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας με Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Ανάπτυξη με clusters και παραγωγικά οικοσυστήματα
Ατζέντα για μια Νέα Αποστολή της Δημόσιας Επιχειρηματικότητας
Τα στηρίγματα μας χρειάζονται στήριξη
Οι Νέες Στρατηγικές των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και η Νέα Φάση της Παγκοσμιοποίησης
Έξοδος από τη Κρίση με την Αγορά Κατοικίας
Δύο Βήματα για Έξοδο από την Κρίση
Πώς θα γίνει η παιδεία μας ελκυστική διεθνώς
Για το όνομα του Φιλίππου!
Το καινούργιο μοντέλο Βρετανίας με περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις
Ο Κάμερον ανασύρει τον Κέυνς από το σκουπιδοτενεκέ της κας Θάτσερ
Γιατί οι Βρετανικές πολιτικές μεγέθυνσης μπορεί να αποτελέσουν ένα φάρο για τον Δυτικό Κόσμο
Για να Επιτύχει Μεγέθυνση, η Ευρώπη Πρέπει να Γίνει Πολύ Πιο Επιχειρηματική από ότι Είναι
Επίλογος
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]