Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη

11,74 10,57

Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη

11,74 10,57

Περιγραφή

Στο βιβλίο συνοψίζονται τα μεταναστευτικά ρεύματα από και προς και εντός της Ευρώπης κατά τη σύγχρονη βιομηχανική εποχή, οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν για να ερμηνεύσουν τα αίτια και τις επιπτώσεις τους και η μεταναστευτική πολιτική τω ν χωρών αποστολής και υποδοχής των μεταναστών.

Περιεχόμενα

Η νεωτερική μετανάστευση
Ευρωπαϊκά μεταναστευτικά ρεύματα
Οικονομική προσέγγιση
Κοινωνιολογική προσέγγιση
Μεταναστευτική πολιτική των χωρών υποδοχής
Μεταναστευτική πολιτική των χωρών αποστολής: Η περίπτωση της Ελλάδας

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες