Φύλο και Μετανάστευση, τόμος 1

In stock
Θεωρητικές αναφορές και εμπειρική διερεύνηση

Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1190-3
Έκδοση:   1η έκδοση, Δεκέμβριος 2007
Κωδ. καταλόγου:   9551260
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   299