Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική

17,91 16,12

Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική

17,91 16,12

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται τα ζητήματα που συνδέονται με τη ρευστότητα της σύγχρονης κοινωνίας και της σύγχρονης οικογένειας. Η ρευστότητα είναι επακόλουθο των βαθύτατων και ταχύρυθμων μεταβολών που χαρακτηρίζουν τον 20ό αιώνα και φτάνουν έως τις μέρες μας. Η ρευστότητα βρίσκεται πίσω από τις μεταβολές που χαρακτηρίζουν το θεσμό της οικογένειας αλλά και τις δυσχέρειες στις συνεχείς διευθετήσεις που απαιτεί η οργάνωση του ιδιωτικού βίου. Η ρευστότητα εξηγεί την ανεπάρκεια των (κοινωνιολογικών) θεωριών για την οικογένεια και τον σταδιακό κατακερματισμό των θεωρητικών αναζητήσεων, καθώς το ενδιαφέρον των μελετητών επικεντρώνεται σε όλο και πιο επιμέρους ζητήματα και τάσεις. Η ρευστότητα αυτή εκτρέφει την ανησυχία για το μέλλον της οικογένειας, που εκφράζει η προβληματική της «κρίσης» της. Τέλος, η ρευστότητα δικαιολογεί την αμηχανία ως προς την οικογενειακή πολιτική αλλά και την αναποτελεσματικότητά της.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Τι είναι οικογένεια σήμερα;
Μεταβολές κατά τον 20ό αιώνα και οικογένεια
Η οικογένεια ως κοινωνικός θεσμός
Η οικογένεια ως τρόπος οργάνωσης του ιδιωτικού βίου
Η ανεπάρκεια των θεωριών
Η "κρίση" της σύγχρονης οικογένειας
Επιλεκτικά στοιχεία-φαινόμενα "κρίσης"
Η οικογενειακή πολιτική στη Ευρώπη και την Ελλάδα
Η κρίση της κοινωνικής και της οικογενειακής πολιτικής
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο θεμάτων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες