Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Οικογένειας

11,74 10,57

Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Οικογένειας

11,74 10,57

Περιγραφή

Είναι ο συνδυασμός ρευστότητας και σταθερότητας που καθιστά τη σύγχρονη οικογένεια τόσο δύσκολο, και γι’ αυτό τόσο ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης, πολύ περισσότερο τώρα που οι επιπτώσεις των νέων τεχνολογικών εξελίξεων διαφοροποιούν και ουσιώδεις συνθήκες ύπαρξης της οικογένειας, αλλά και το νοηματικό περιεχόμενο της θεμελιώδους για την οικογένεια, αλλά και το νοηματικό περιεχόμενο της θεμελιώδους για την οικογένεια γονεϊκής σχέσης. Αυτός ο συνδυασμός και αυτές οι επιπτώσεις απασχολούν την εργασία αυτή.

Περιεχόμενα

Λειτουργίες και δομή της συμβατικής σύγχρονης οικογένειας
Ρευστότητα της συμβατικής οικογένειας: Δημογραφικά στοιχεία
Η Συμβατική συζυγική οικογένεια
Εναλλακτικά σχήματα οργάνωσης του ιδιωτικού βίου
Νέες τεχνολογίες και οικογενειακή ζωή
Ο κύκλος της οικογενειακής ζωής

[Περισσότερα...]