Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Γυναίκα και Απασχόληση

15,93 14,34

Γυναίκα και Απασχόληση

15,93 14,34

Περιγραφή

Στις σύγχρονες κοινωνίες, η απασχόληση των γυναικών είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που, με την έκταση και τη δυναμική του, σηματοδοτεί ουσιώδεις κοινωνικές μεταβολές. Πράγματι, η μαζικότητα της γυναικείας απασχόλησης σημαίνει ουσιαστική αναδιάρθρωση τόσο της αγοράς εργασίας όσο και του κοινωνικού βίου – και απαιτεί την επανεξέταση τόσο της λειτουργίας και των μηχανισμών της αγοράς αυτής όσο και της οργάνωσης και της δυναμικής της κοινωνίας. Τα δέκα ζητήματα που συνοπτικά παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό συνιστούν δέκα διαφορετικές προσεγγίσεις του κοινωνικού φαινομένου της γυναικείας απασχόλησης. Με τις προσεγγίσεις αυτές επιχειρείται η επισήμανση όχι μόνον της έκτασης και της σημασίας της αναδιάρθρωσης που προαναφέρθηκε αλλά και της ανάγκης διατύπωσης νέων εργαλείων, ερμηνευτικών σχημάτων, αξιολογικών εννοιών και συστημάτων τα οποία να επιτρέπουν την παρατήρηση της καινούργιας πραγματικότητας, την περιγραφή της, την αξιολόγησή της, τη διαχείρισή της και την πρόβλεψη της περαιτέρω εξέλιξής της.

Περιεχόμενα

Δέκα ζητήματα: Της διάκρισης μεταξύ "νεωτερικής" και "παραδοσιακής" γυναικείας απασχόλησης
Της σχέσης μεταξύ οικογένειας και γυναικείας απασχόλησης
"Ανδρικών" και "γυναικείων" κλάδων απασχόλησης
Της διαφοροποίησης των αποδοχών ανάλογα με το φύλο
Της σχέσης μεταξύ έμμεσων κατά φύλο διακρίσεων και γυναικεία απασχόλησης
Της ανεργίας των γυναικών
Των επιπτώσεων της μετανάστευσης στην γυναικεία απασχόληση
Του "φύλου" της αγοράς εργασίας
Της επίδρασης της γυναικείας απασχόλησης στην κοινωνική στρωμάτωση
Η απασχόληση των γυναικών ως κοινωνικό φαινόμενο και η αντιμετώπισή της.

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες