Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κράτος Πρόνοιας

13,93 12,54

Κράτος Πρόνοιας

13,93 12,54

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό έχει στόχο να δώσει σε όσους μελετούν θέματα κοινωνικής πολιτικής μια εισαγωγική, συνοπτική γεύση των κύριων αντιλήψεων οι οποίες συνθέτουν το σύγχρονο θεωρητικό προβληματισμό για το κράτος πρόνοιας στην ιστορική του διάσταση.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Κράτος πρόνοιας: Εννοιολογικές αναζητήσεις και ιδεολογικά πρότυπα
Κύριοι παράγοντες στην ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας
Η συλλογική ρύθμιση και ο ρόλος των φορέων εξουσίας στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες
Περίοδοι και στάδια ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας
Η ανάπτυξη του θεωρητικού υπόβαθρου της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας
Επισκόπηση των κύριων θεωρητικών προσεγγίσεων
Η νεοφιλελεύθερη προσέγγιση – Από το laisez-faire στη νέα δεξιά
Η σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση. Συλλογική ρύθμιση και ρεφορμισμός
Η μαρξιστική προσέγγιση. Η αντιφατική φύση της κοινωνικής λειτουργίας του κράτους
Η φεμινιστική προσέγγιση. Κοινωνική αναπαραγωγή και ανισότητα των δύο φύλων
Συμπερασματικά σχόλια. Πρόσφατες εξελίξεις στην κοινωνική πολιτική και τη θεωρία του κράτους πρόνοιας: Παλιά διλήμματα – Νέοι προβληματισμοί
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες