Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Αναπηρία στην Ελλάδα της Κρίσης

7,00 6,30

Η Αναπηρία στην Ελλάδα της Κρίσης

7,00 6,30

  • Κωδ. Ευδόξου:
   68376983
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1864-3
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2017
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557338
  • Σχήμα:
   14 x 20,5
  • Σελίδες:
   156
Περιγραφή

Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η κατανόηση των τρόπων με τους οποίους ανανοηματοδοτήθηκε η αναπηρία ως κοινωνική κατηγορία, την τελευταία πενταετία, την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.
Δίνεται έμφαση στην επιδοματική πολιτική, την κοινωνική και πολιτική ρητορική καθώς και στους τρόπους που αξιοποιήθηκε η γνώση μέσα σε ένα πλαίσιο γραφειοκρατικού εξορθολογισμού και βιοϊατρικοποιημένων διαδικασιών για την απονομιμοποίηση του αναπηρικού status χιλιάδων ανθρώπων και τον επανακαθορισμό των ταυτοτήτων τους.

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες
Εισαγωγή
Φτώχεια και αναπηρία
Κράτος πρόνοιας και αναπηρία
Κοινωνική και πολιτική ρητορική
Κέντρα πιστοποίησης της αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
Εργαλεία διάγνωσης και νομιμοποιημένα καθεστώτα γνώσης
Επίλογος
Παράρτημα
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]