Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οικογένεια και Οικογενειακές Σχέσεις

13,00 11,70

Οικογένεια και Οικογενειακές Σχέσεις

13,00 11,70

  • Κωδ. Ευδόξου:
   77110668
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1928-2
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2018
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551311
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   228
Περιγραφή

Tο βιβλίο επιχειρεί τη μελέτη του θεσμού της οικογένειας και των οικογενειακών σχέσεων χθες και σήμερα, και προσπαθεί να εκτιμήσει την προοπτική τους στο νέο οικονομικό και κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον. Βασική του θέση είναι πως αυτό που αλλάζει στον τρόπο με τον οποίο ο σημερινός άνθρωπος οργανώνει την προσωπική του ζωή δεν είναι η άρνηση δημιουργίας οικογένειας, αλλά οι όροι του ανήκειν σ’ αυτήν. Αυτούς τους όρους επαναδιαπραγματεύεται και αναζητά σχήματα οργάνωσης της προσωπικής του ζωής που θα συμβαδίζουν με το πλαίσιο (οικονομικό-κοινωνικό) που του σφυρηλάτησαν τα χαρακτηριστικά και τις αξίες που διαθέτει σήμερα, όπως ελευθερία, αυτονομία, δίψα για αυτοπραγμάτωση, έμφαση στον εαυτό και όχι στους άλλους. Ως προϊόν ενός συγκεκριμένου συστήματος επιθυμεί να μην βρίσκονται οι επιλογές στην προσωπική του ζωή σε αναντιστοιχία με τις αξίες αυτού του συστήματος.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Γάμος και οικογένεια: προσδιορισμός των εννοιών
Η επιστημονική προσέγγιση της οικογένειας
Η διαδρομή της οικογένειας στον χρόνο
Οικογενειακές/συγγενικές σχέσεις
Μεταβολές στη σύγχρονη συμβατική οικογένεια
Ηλικιωμένοι και οικογένεια
Οικογένεια και μετανάστευση
Η οικογένεια στην Ελλάδα
H οικογένεια στο νέο περιβάλλον
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]