Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ζητήματα Σύγχρονης Κοινωνικής Πολιτικής

21,89 19,70

Ζητήματα Σύγχρονης Κοινωνικής Πολιτικής

 • Από το κράτος πρόνοιας στο "νέο" προνοιακό πλουραλισμό. Φροντίδα και γήρανση - η σύγχρονη πλουραλιστική πρόκληση

21,89 19,70

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31433
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0625-8
  • Έκδοση:
   2η ανατύπωση, Απρίλιος 2002 ||1η, 1996
  • Κωδ. καταλόγου:
   551158
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   354
Περιγραφή

Το μεταπολεμικό μεσουράνημα του Κράτους Πρόνοιας ως πρότυπου οργάνωσης της κοινωνικής πολιτικής, την αμφισβήτηση και την καταγγελία της κρίσης του από τους νεοφιλελεύθερους και τα κοινωνικά κινήματα, διαδέχονται οι σύγχρονες αναζητήσεις για πλουραλιστικές παρεμβάσεις και εταιρική σχέση αγοράς-κράτους-οικογένειας. Κοινή βάση των σύγχρονων ιδεολογικών και επιστημονικών αναζητήσεων αποτελεί η αναγνώριση της ανασυγκρότησης και διαπλοκής ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, ατομικής και συλλογικής δράσης, στις παρούσες συνθήκες αποδόμησης, παγκοσμιοποίησης και ρευστότητας. Η συγγραφέας διερευνά κριτικά σύγχρονες αντιλήψεις για την κοινωνική πολιτική και το ρόλο του κράτους από την πλουραλιστική οπτική, με αναφορά σε σημαντικά θεωρητικά και ερευνητικά έργα και αναζητά τα όρια και τις προοπτικές των νέων προσεγγίσεων και πολιτικών με αναφορά στα φλέγοντα θέματα της γήρανσης και της κοινωνικής κατανομής της φροντίδας. Αντλώντας από ένα διεπιστημονικό και συγκριτικό φάσμα θεωρητικών αναλύσεων και εφαρμογής προγραμμάτων για την Ελλάδα, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην ΕΣΣΔ, εγείρει ερωτήματα για την ενδυνάμωση των πολιτών, τη διαπλοκή φύλου και ηλικίας, την ανεπίσημη φροντίδα και την εθελοντική εργασία, στην αναζήτηση ενός νέου ρόλου για το Κράτος Πρόνοιας και των ορίων της κοινωνικής πολιτικής.

Περιεχόμενα

Σύγχρονες αντιλήψεις για την κοινωνική πολιτική και το κράτος πρόνοιας
Η σύγχρονη έννοια του πλουραλισμού στην κοινωνική πολιτική
Η κοινωνία των πολιτών. Κλασικές και σύγχρονες αναζητήσεις
"Ιδιωτικό"-"Δημόσιο" Διαχωρισμός και διαπλοκές
Το πλουραλιστικό "μείγμα" της Βιέννης
Προσεγγίσεις στο φαινόμενο της γήρανσης
Αντιλήψεις για τη γήρανση και την εξάρτηση
Γήρανση και απασχόληση. Από την ιδέα της "απόσυρσης" στην αναζήτηση της ευελιξίας
Φροντίδα και γήρανση. Η διαπλοκή του ιδιωτικού – δημοσίου
Εξάρτηση και ανταποδοτικότητα στη φροντίδα των ηλικιωμένων: τομές στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
Η οικονομική στήριξη της φροντίδας – μετατοπίσεις στο προνοιακό "μείγμα"
Ζητήματα της πλουραλιστικής φροντίδας: η διαπλοκή φύλου-ηλικίας στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο
Κοινωνική πολιτική και πλουραλιστική φροντίδα στις παρούσες συνθήκες αναδιάρθρωσης – συμπερασματικά σχόλια
Ευρετήρια

[Περισσότερα...]