Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Από τους Γκασταρμπάιτερ στο Πνεύμα του Σενγκέν

1,49 1,34

Από τους Γκασταρμπάιτερ στο Πνεύμα του Σενγκέν

1,49 1,34

Περιγραφή

Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στην έκδοση αυτή αφορούν τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πληθυσμιακές μετακινήσεις και αποτελούν προσεγγίσεις της πολύπλοκης πραγματικότητας των μετακινήσεων αυτών. Αποβλέπουν στην επισήμανση της ανάγκης ανάπτυξης μιας καινούριας επιχειρηματολογίας, ενός άλλου σκεπτικού, μιας μεθοδολογίας ικανής να ανταποκριθεί στις ανάγκες περιγραφής και αντιμετώπισης της πραγματικότητας αυτής – μιας πραγματικότητας που καθίσταται κάθε μέρα και πιο ρευστή.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Από τους γκασταρμπάιτερ στο πνεύμα του Σενγκέν
Οικογενειακή στρατηγική και γυναικεία μετανάστευση
Από την αποστολή στην υποδοχή των μεταναστών: Οι επιπτώσεις στην πολιτισμική ταυτότητα
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]